Elcam
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe Elcam Sp. z o.o.
plru

Maszyna wyciągowa w układzie Leonarda.

 

Maszyna wyciągowa w układzie Leonarda

Pobierz: Maszyna wyciągowa w układzie Leonarda.

Silniki wyciągowe M1 i M2 zasilane są z prądnic sterujących G1 i G2. Napięcie obwodu głównego zmieniane jest przez zmianę prądu wzbudzenia prądnic. Do regulacji prądu wzbudzenia prądnic sterujących zastosowano cyfrową rewersyjną wzbudnicę tyrystorową PWG zasilaną z rozdzielni 500V poprzez transformator TWG. Wzbudzeniem prądnic steruje kaskadowy regulator prądu na podstawie sprzężenia prądowego z obwodu głównego oraz sygnału wielkości zadanej momentu z regulatora prędkości.

Sygnałami wejściowymi regulatora prędkości są: 

  • sygnał prędkości zadanej z cyfrowego regulatora jazdy CRJ-1,
  • sygnał prędkości rzeczywistej z tachoprądnicy napędzanej ciernie od koła pędnego.


Zasilanie wzbudzenia silników wyciągowych oraz silników synchronicznych napędzających prądnice odbywa się odpowiednio cyfrowymi nierewersyjnymi wzbudnicami PW1, PW2, PS1, PS2 zasilanymi przez transformatory z rozdzielni 500V.
Maszyna jest sterowana automatycznie lub ręcznie dźwigniami z pulpitu sterowniczego.
Sterowanie napędu i hamulca wykonane jest w technice mikroprocesorowej.
Sterowanie, zabezpieczenia i sygnalizacja awaryjna zadziałania zabezpieczeń, zrealizowane są w oparciu o dwa sterowniki logiczne PLC. Obydwa sterowniki połączone są szybką magistralą komunikacyjną, co pozwala na wymianę między sterownikami posiadanych informacji w czasie rzeczywistym.
Maszyna wyposażona jest w system zabezpieczeń i kontroli zapewniający wymagane bezpieczeństwo eksploatacji maszyny wyciągowej i zapobiegający jej uszkodzeniom.

System ten składa się z:

  • zabezpieczeń działających na główny obwód bezpieczeństwa, powodujących natychmiastowe, awaryjne zatrzymanie maszyny,
  • zabezpieczeń działających na obwód awaryjnego hamowania napędem,
  • zabezpieczeń działających na układ blokady uniemożliwiający odhamowanie maszyny, 
  • zabezpieczeń ostrzegawczych, działających tylko na sygnalizację optyczno-akustyczną,
  • zabezpieczeń i układów kontrolnych działających na układ sterowania maszyny.


Maszyna wyposażona jest w pulpit sterowniczy składający się z części kontrolno-pomiarowej oraz z części sterowniczej. Część kontrolno-pomiarowa rozmieszczona jest na wysokości wzroku maszynisty wyciągowego a część sterownicza rozmieszczona jest tak, aby można było wygodnie sterować urządzeniami.
Elementy sygnalizacji optyczno akustycznej pozwalają na obserwację:

  • stanu wszystkich elementów obwodu bezpieczeństwa,
  • stanu zabezpieczeń działających na blokadę maszyny lub tylko na sygnalizację awaryjną,
  • stanu poszczególnych urządzeń maszyny wyciągowej (sygnalizacji informacyjna).

Jako wyświetlacz stanów awaryjnych użyty jest panel operatorski.
Panel operatorski jest połączony szybką magistralą komunikacyjną ze sterownikami logicznymi PLC.
Panel operatorski umożliwia dodatkowo wizualizację parametrów pracy maszyny wyciągowej np. prądu obwodu głównego, ciśnienia w układzie hamulcowym, położenia siłowników hamulcowych, aktualnego położenia naczyń w szybie itp.
Istotnym elementem pulpitu sterowniczego jest cyfrowy wskaźnik głębokości odwzorowujący chwilowe położenie naczyń w szybie.

tworzenie stron WWW: Aptus.pl